Geoportál přehledně představuje výsledky našich projektů a umožňuje nahlížet prostorové vrstvy, které vznikly analýzou krajinných sfér. Nabízí porovnání jevů nejen v různých lokalitách, ale i časových horizontech a je užitečným informačním podkladem pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

BARTÁK, V., VOREL, A., ZÝKA, V., VAIT, J., ANDREAS, M. (2020): Předpokládané šíření bobra evropského v závislosti na současném výskytu a úživnosti prostředí vybraných toků v povodí Berounky. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 15. 12. 2020 osvědčením č. 67714/2020-MZE-16222/MAPA695. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 44 s. ISBN: 978-80-87674-39-0.

JANÍK, T. (2020): Bavarian Forest and Šumava National Parks: on the way to transboundary wildlife management and conservation? Silva Gabreta 26: 51–63.

JANÍK, T., ZÝKA, V., DEMKOVÁ, K., BOROVEC, R., ROMPORTL, D. (2020): Landscape monitoring: urbanization and recreation in protected areas. In FIALOVÁ, J. (ed.): Where to draw the line? Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand? Conference proceedings, 267–272.

JANÍK, T., ZÝKA, V., SKOKANOVÁ, H., BOROVEC, R., DEMKOVÁ, K., HAVLÍČEK, M., CHUMANOVÁ, E., HOUŠKA, J., ROMPORTL, D. (2020): Vývoj krkonošské krajiny – od založení Krkonošského národního parku po současnost. Opera Corcontica 57: 65–76.

MIZERIENAE, G., ČERNÝ, K., ZÝKA, V., BAKONYI, J., NAGY, Z. A., OLIVA, J., REDONDO, M. A., CORCOBADO, T., MARTÍM-GARCÍA, J., PROSPERO, S. (2020): Patterns of Genetic Diversification in the Invasive Hybrid Plant Pathogen Phytophthora x alni anf Its Parental Species P. uniformis. Phytopathology 110 (12): 1959–1969.

ROMPORTL, D., OUTRATA, D., VÁVROVÁ K., KRÁLÍK, T. (2020): Prioritizace pěstování RRD z hlediska podpory krajinných funkcí. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J., OUTRATA, D., KRÁLÍK, T., KNÁPEK, J. (2020): Výnosy RRD pří pěstování na pozemcích s prioritou podpory krajinných funkcí. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VOJTA, J., VOLAŘÍK, D., KOVÁŘ, P. (2020): Interaction between light availability and grazing enhances species richness and turnover of vascular plants in shrubby pastures in Romania. Community Ecology 21(1): 67–77.

ZÝKA, V., JANÍK, T., SKOKANOVÁ, H., DEMKOVÁ, K., BOROVEC, R., ROMPORTL, D., HOUŠKA, J. (2020): Monitoring krajiny: Detailní pohled na vývoj krajiny chráněné krajinné oblasti Český kras. Český kras 46: 53–60.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. (2020): Krušné hory – země zaslíbená aneb kloubnatka smrková ve svém ekologickém optimu. Lesnická práce 9: 34–37.

BRESTOVANSKÁ, T., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ZÝKA, V. (2020): Predikční mapy nekrózy jasanu jako užitečný podklad pro lesnický management. Lesnická práce 3: 32–34.