Geoportál přehledně představuje výsledky našich projektů a umožňuje nahlížet prostorové vrstvy, které vznikly analýzou krajinných sfér. Nabízí porovnání jevů nejen v různých lokalitách, ale i časových horizontech a je užitečným informačním podkladem pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

BULÍŘ, P., ZÝKA, V. (2021): Oceňování majetkové škody na dřevinách způsobené bobrem evropským (Castor fiber L.). Metodika, VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 31 s. ISBN 978-80-87674-47-5.

ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., BRESTOVANSKÁ, T., ZÝKA, V. (2021): Invazní patogeny dřevin v životním prostředí – determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy. Certifikovaná metodika, VÚKOZ, v. v. i. Certifikováno Ministerstvem životního prostředí ČR osvědčením č. MZP/2021/620/2105. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 56 s. ISBN 978-80-87674-46-8.

ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., STRNADOVÁ, V., ZÝKA, V., BRESTOVANSKÁ, T. (2021): Predikce změn ve složení a struktuře břehových porostů vodních toků vyvolaných činností bobra v dosud neobsazených tocích povodí Berounky. Mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 36 s. ISBN 978-80-87674-49-9.

DEMKOVÁ, K., JANÍK, T. (2021): Jak se změnila naše krajina. Bílé – Biele Karpaty 2021 (1): 12–13.

ERLEBACH, M., ROMPORTL, D. (2021): Časoprostorová distribuce turismu v Krkonoších a jeho environmentální dopady. Opera Corcontica 58: 5–25.

FILEPNÉ KOVÁCS, K., VALÁNSZKI, I., IVÁNCSICS, V., KOLLÁNYI, L., VLKOVÁ, K., ZÝKA, V., ROMPORTL, D., PAPP, C. R. (2021): Ecological corridors in the Carpathians: the Connectgreen project. 4D 57: 2–15.

CHUMANOVÁ E., ČERNÝ K., BRESTOVANSKÁ T., HAŇÁČKOVÁ Z., HAVRDOVÁ L., ZÝKA V. (2021): Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy v ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice. 103 s. ISBN 978-80-87674-45-1.

HORÁK J., RADA P., BOGUSCH, P., ANDREAS M. (2021): Motýli a počasí – kdy vyrazit do terénu? Živa 4/2021: 184-186.

HORÁK J., RADA P., LETTENMAIER L., ANDREAS M., BOGUSCH P., JAVORSKI T. (2021): Importance of meteorological and land use parameters for insect diversity in agricultural landscapes. Science of The Total Environment 791:148159. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148159

JANÍK, T. (2021): Jak se změnila krajina Slavkovského lesa od 50. let 20. století? Arnika 2021 (2): 47–51.

JANÍK, T., PETERS, W., ŠÁLEK, M., ROMPORTL, D., JIRKŮ, M., ENGLEDER, T., ERNST, M., NEUDERT, J., HEURICH, M. (2021): The declining occurrence of moose (Alces alces) at the southernmost edge of its range raise conservation concerns. Ecology and Evolution 11.

JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2021): Mapa potenciálu rozvoje a priorit územní ochrany přírody a krajiny. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

JANÍK, T., SKOKANOVÁ, H., BOROVEC, R., ROMPORTL, D. (2021): Landscape changes of rural protected landscape areas in Czechia: from arable land to permanent grassland – from old to new unification? Journal of Landscape Ecology 14(3): 88–109.

JANÍK, T., ZÝKA, V., LACHOVÁ, B., DEMKOVÁ, K., BOROVEC, R., ROMPORTL, D. (2021): Anthropogenic pressure: quantifying and clustering human structures in “sandstone” protected areas. In FIALOVÁ, J. (ed.): Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand! Conference proceedings, 52–57.

JANÍK, T., KUPKOVÁ, L. (2021): Heritage, change and consequences for recreation: landscape development in Czechia during the last 200 years. In FIALOVÁ, J. (ed.): Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand! Conference proceedings, 241–244.

MLADENOVIĆ, S., MATERNA, J., BRESTOVANSKÁ, T., HORÁK, J. (2021): What are the most important factors influencing springtail Tetrodontophora bielanensis? Insects, 12(10): 858.

OKÁNIKOVÁ, Z., ROMPORTL, D., KLUCHOVÁ, A., HLAVÁČ, V., STRNAD, M., VLKOVÁ, K., JANÁK, M., KADLEČÍK, J., PAPP, C. R. (2021): Methodology for Identification of Ecological Corridors in the Carpathian Countries by Using Large Carnivores as Umbrella Species. Danube Transnational Programme ConnectGREEN Project “Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin”. State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Banská Bystrica, 82 p.

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., CHUMANOVÁ, E., JANÍK, T., LACHOVÁ, B., TICHOPÁDOVÁ, E., VOJTA, J., ZÝKA, V. (2021): BIODIVERZITA – mapa druhové a habitatové diverzity. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., CHUMANOVÁ, E., JANÍK, T., LACHOVÁ, B., TICHOPÁDOVÁ, E., VOJTA, J., ZÝKA, V. (2021): Metodika komplexního hodnocení druhové a habitatové diverzity v krajině ČR. Certifikováno Ministerstvem životního prostředí ČR osvědčením č. MZP/2021/630/2908. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 42 s.

SKOKANOVÁ, H., MUSIL, M., HAVLÍČEK, M., POKORNÁ, P., SVOBODOVÁ, E., ZÝKA, V. (2021): Analýza vývoje krajiny národních parků Podyjí a Thayatal a jejich okolí. Thayensia (Znojmo) 18: 3–46.

ŠEDIVÁ J., BUSINSKÝ R., POSPÍŠKOVÁ M., VELEBIL J., DRAHOŠOVÁ H., ZÝKA V. (2021): Conservation methods of Czech gene pool of whitebeams. Acta Horticulturae 1324: 41–46.

UHRIN, M, GAHUROVA, V., ANDREAS, M., BACKOR, P., DOBRY, M., LOBBOVA, D., LUCAN, R.K., MAXINOVA, E., NADO, L., SEVCIK, M., BENDA, P. (2021): Spatial activity and habitat use of a marginal population of the endangered Mediterranean horseshoe bat (Rhinolophus euryale). Mammal Research 66(3): 499-504. doi 10.1007/s13364-021-00568-5

VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., ZÝKA, V., ŠEDIVÁ, J. (2021): Metodika managementu zdrojových lokalit stenoendemických druhů, jeřábu džbánského (Sorbus gemella) a jeřábu opominutého (Sorbus omissa), umožňující jejich ochranu. Certifikovaná metodika VÚKOZ. Výstup projektu TAČR-TA03030037. ISBN 978-80-87674-43-7.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., VAIT., J., VOREL, A., ANDREAS, M., BARTÁK, V., STRNADOVÁ, V., BRESTOVANSKÁ, T., BULÍŘ, P. (2021): Péče o břehové porosty v prostředí s přítomností bobra evropského. Certifikovaná metodika, VÚKOZ, v. v. i. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 9. 12. 2021 osvědčením č. MZE-69303/2021-16222/M232. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 69 s. ISBN 978-80-87674-48-2.

ZÝKA, V., ROMPORTL., D. (2021): Mapa antropogenní transformace přírodní sféry a potenciálních rizik. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., ROMPORTL, D., OUTRATA, D., KNÁPEK, J., KRÁLÍK, T. (2021): Mapa alokace energetických plodin na pozemcích s prioritou podpory krajinných funkcí a respektováním limitu produkční ceny biomasy (limit minimální produkční ceny biomasy 10 €). Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., ROMPORTL, D., OUTRATA, D., KNÁPEK, J., KRÁLÍK, T. (2021): Mapa alokace energetických plodin na pozemcích s prioritou podpory krajinných funkcí a respektováním limitu produkční ceny biomasy (limit minimální produkční ceny biomasy 8 €). Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., OUTRATA, D., KNÁPEK, J., KRÁLÍK, T. (2021): Mapa alokace RRD, ozdobnice a lesknice na 5 % rozlohy orné půdy s ohledem na produkční cenu biomasy. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., OUTRATA, D., KNÁPEK, J., KRÁLÍK, T. (2021): Mapa alokace RRD, ozdobnice a lesknice na 10 % rozlohy orné půdy s ohledem na produkční cenu biomasy. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., OUTRATA, D., KNÁPEK, J., KRÁLÍK, T. (2021): Mapa alokace RRD, ozdobnice a lesknice na 15 % rozlohy orné půdy s ohledem na produkční cenu biomasy. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J., OUTRATA, D., KRÁLÍK, T. (2021): Mapa alokace EP na 5 % rozlohy orné půdy s rozšířením alokace pro RRD na 1 a 2. třídě ochrany ZPF pro erozně ohrožené pozemky a s respektováním limitní produkční ceny biomasy (limit minimální produkční ceny biomasy 10 €). Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J., OUTRATA, D., KRÁLÍK, T. (2021): Mapa alokace EP na 10 % rozlohy orné půdy s rozšířením alokace pro RRD na 1 a 2. třídě ochrany ZPF pro erozně ohrožené pozemky a s respektováním limitní produkční ceny biomasy (limit minimální produkční ceny biomasy 10 €). Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J., OUTRATA, D., KRÁLÍK, T. (2021): Mapa alokace EP na 15 % rozlohy orné půdy s rozšířením alokace pro RRD na 1 a 2. třídě ochrany ZPF pro erozně ohrožené pozemky a s respektováním limitní produkční ceny biomasy (limit minimální produkční ceny biomasy 10 €). Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J., OUTRATA, D., KRÁLÍK, T., KNÁPEK, J. (2021): Mapa alokace EP na 5 % rozlohy orné půdy s rozšířením alokace pro RRD na 1 a 2. třídě ochrany ZPF pro erozně ohrožené pozemky a s respektováním limitní produkční ceny biomasy (limit minimální produkční ceny biomasy 8 €). Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J., OUTRATA, D., KRÁLÍK, T., KNÁPEK, J. (2021): Mapa alokace EP na 10 % rozlohy orné půdy s rozšířením alokace pro RRD na 1 a 2. třídě ochrany ZPF pro erozně ohrožené pozemky a s respektováním limitní produkční ceny biomasy (limit minimální produkční ceny biomasy 8 €). Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J., OUTRATA, D., KRÁLÍK, T., KNÁPEK, J. (2021): Mapa alokace EP na 15 % rozlohy orné půdy s rozšířením alokace pro RRD na 1 a 2. třídě ochrany ZPF pro erozně ohrožené pozemky a s respektováním limitní produkční ceny biomasy (limit minimální produkční ceny biomasy 8 €). Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.