Geoportál přehledně představuje výsledky našich projektů a umožňuje nahlížet prostorové vrstvy, které vznikly analýzou krajinných sfér. Nabízí porovnání jevů nejen v různých lokalitách, ale i časových horizontech a je užitečným informačním podkladem pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

BLUHM, H., JANÍK, T., ROMPORTL, D. etc. (2022): Widespread habitat for Europe’s largest herbivores, but poor connectivity limits recolonization. Diversity and Distributions, 29, p. 423–437. DOI:10.1111/dd.13671.

FRANIČ, I., BRESTOVANSKÁ, T., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M. etc. (2022): Worldwide diversity of endophytic fungi and insects associated with dormant tree twigs. Scientific Data (2022), 9:62, p. 1–9. DOI:10.1038/s41597-022-01162-3.

JANÍK, T., ROMPORTL. (2022): Prioritization of nature conservation and anthropogenic activities: case of Šumava NP. In: FIALOVÁ, J.: Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand…, Křtiny, p. 248–251. DOI: 10.11118/978-80-7509-831-3-0248.

JANÍK, T., ZÝKA, V., BOROVEC, R., DEMKOVÁ, K., ROMPORTL, D. (2020): Změny krajinného pokryvu ve vybraných chráněných územích Ústeckého kraje: trendy a typologie. Studia OECOLOGICA 14 (2020), s. 1–11. ISSN: 1802-212X.

JANÍK, T., ZÝKA, V., LACHOVÁ, B. (2022): Změny krajiny Českého lesa od 50. let 20. století, Český les 21/2022, s. 37–41.

KŘENOVÁ, Z., JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2022): One park, two owners—Inconsistencies in forest stewardship. Conservation Science and Practice, 4: e12834, p. 1–16. DOI: 10.1111/csp2.12834.

PAPP, C-R., DOSTÁL, I., HLAVÁČ, V., BERCHI, G. M., ROMPORTL, D. (2022): Rapid linear transport infrastructure development in the Carpathians: A major threat to the integrity of ecological connectivity for large carnivores. In: SANTOS, S., GRILO, C., SHILLING, F., BHARDWAJ, M., PAPP, C. R. (Eds.): Linear Infrastructure Networks with Ecological Solutions. Nature Conservation 47: 35–63. DOI: 10.3897/natureconservation.47.71807.

ZUMR, V., NAKLÁDAL, O., REMEŠ, J., BRESTOVANSKÁ, T., ZUMR, V. (2022): Diversity of click beetles in managed nonnative coniferous and native beech stands: Consequences of changes in the structural and species composition of tree stands in Central Europe. Forest Ecosystems 9 (2022): 1–10. DOI: 10.1016/j.fecs.2022.100057.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., VOREL, A., ANDREAS, M., ZAHRADNÍK, D., STRNADOVÁ, V., BRESTOVANSKÁ, T. (2022): Vliv bobra evropského na břehové porosty vodních toků v povodí Berounky. Český kras 48 (2022): 23–30.

ZÝKA, V., VLKOVÁ, K., ROMPORTL, D. (2022): O konektivitě, prostupnosti a fragmentaci krajiny Česka. Fórum ochrany přírody 02/2022. s. 16–19.