Monografie

ZÝKA, V. (2016): Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami: vývoj, současný stav a priority územní ochrany. Praha, Academia, 180 s. ISBN 978-80-200-2557-9.

Editované publikace

2018
PETŘÍK, P., FANTA, J., JANÍK, T., STACHURA, J. eds. (2018): Jak se do lesa volá… Edice Strategie AV21 Akademie věd ČR.

Statě ve sborníku

2022

JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2022): Prioritization of nature conservation and anthropogenic activities: case of Šumava NP. In: FIALOVÁ, J.: Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand…, Křtiny, p. 248–251. DOI: 10.11118/978-80-7509-831-3-0248.

 

PAPP, C-R., DOSTÁL, I., HLAVÁČ, V., BERCHI, G. M., ROMPORTL, D. (2022): Rapid linear transport infrastructure development in the Carpathians: A major threat to the integrity of ecological connectivity for large carnivores. In: SANTOS, S., GRILO, C., SHILLING, F., BHARDWAJ, M., PAPP, C. R. (Eds.): Linear Infrastructure Networks with Ecological Solutions. Nature Conservation 47: 35–63. DOI: 10.3897/natureconservation.47.71807.

 

2021

JANÍK, T., ZÝKA, V., LACHOVÁ, B., DEMKOVÁ, K., BOROVEC, R., ROMPORTL, D. (2021): Anthropogenic pressure: quantifying and clustering human structures in “sandstone” protected areas. In FIALOVÁ, J. (ed.): Public recreation and landscape protection  –  with sense hand in hand! Conference proceedings, 52–57.

 

2020

JANÍK, T., ZÝKA, V., DEMKOVÁ, K., BOROVEC, R., ROMPORTL, D. (2020): Landscape monitoring: urbanization and recreation in protected areas. In FIALOVÁ, J. (ed.): Where to draw the line? Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand? Conference proceedings, 267–272.

Odborné články

2022

BLUHM, H., JANÍK, T., ROMPORTL, D. etc. (2022): Widespread habitat for Europe’s largest herbivores, but poor connectivity limits recolonization. Diversity and Distributions, 29, p. 423–437. DOI:10.1111/dd.13671.

 

FRANIČ, I., BRESTOVANSKÁ, T., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M. etc. (2022): Worldwide diversity of endophytic fungi and insects associated with dormant tree twigs. Scientific Data (2022), 9:62, p. 1–9. DOI:10.1038/s41597-022-01162-3.

 

JANÍK, T., ZÝKA, V., BOROVEC, R., DEMKOVÁ, K., ROMPORTL, D. (2020): Změny krajinného pokryvu ve vybraných chráněných územích Ústeckého kraje: trendy a typologie. Studia OECOLOGICA 14 (2020), s. 1–11. ISSN: 1802-212X.

 

JANÍK, T., ZÝKA, V., LACHOVÁ, B. (2022): Změny krajiny Českého lesa od 50. let 20. století, Český les 21/2022, s. 37–41.

 

KŘENOVÁ, Z., JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2022): One park, two owners—Inconsistencies in forest

stewardship. Conservation Science and Practice, 4: e12834, p. 1–16. DOI: 10.1111/csp2.12834.

 

ZUMR, V., NAKLÁDAL, O., REMEŠ, J., BRESTOVANSKÁ, T., ZUMR, V. (2022): Diversity of click beetles in managed nonnative coniferous and native beech stands: Consequences of changes in the structural and species composition of tree stands in Central Europe. Forest Ecosystems 9 (2022): 1–10. DOI: 10.1016/j.fecs.2022.100057.

 

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., VOREL, A., ANDREAS, M., ZAHRADNÍK, D., STRNADOVÁ, V.,

BRESTOVANSKÁ, T. (2022): Vliv bobra evropského na břehové porosty vodních toků v povodí

Berounky. Český kras 48 (2022): 23–30.

 

ZÝKA, V., VLKOVÁ, K., ROMPORTL, D. (2022): O konektivitě, prostupnosti a fragmentaci krajiny Česka. Fórum ochrany přírody 02/2022. s. 16–19.

 

2021

DEMKOVÁ, K., JANÍK, T. (2021): Jak se změnila naše krajina. Bílé – Biele Karpaty 2021 (1): 12–13.

 

ERLEBACH, M., ROMPORTL, D. (2021): Časoprostorová distribuce turismu v Krkonoších

a jeho environmentální dopady. Opera Corcontica 58: 5–25.

 

FILEPNÉ KOVÁCS, K., VALÁNSZKI, I., IVÁNCSICS, V., KOLLÁNYI, L., VLKOVÁ, K., ZÝKA, V., ROMPORTL, D., PAPP, C. R. (2021): Ecological corridors in the Carpathians: the Connectgreen project. 4D 57: 2–15.

 

JANÍK, T. (2021): Jak se změnila krajina Slavkovského lesa od 50. let 20. století? Arnika 2021 (2): 47–51.

 

JANÍK, T., SKOKANOVÁ, H., BOROVEC, R., ROMPORTL, D. (2021): Landscape changes of rural protected landscape areas in Czechia: from arable land to permanent grassland – from old to new unification? Journal of Landscape Ecology 14(3): 88–109.

 

 

ŠEDIVÁ J., BUSINSKÝ R., POSPÍŠKOVÁ M., VELEBIL J., DRAHOŠOVÁ H., ZÝKA V. (2021): Conservation methods of Czech gene pool of whitebeams. Acta Horticulturae 1324: 41–46.

 

2020

JANÍK, T. (2020): Bavarian Forest and Šumava National Parks: on the way to transboundary wildlife management and conservation? Silva Gabreta 26: 51–63.

JANÍK, T., ZÝKA, V., SKOKANOVÁ, H., BOROVEC, R., DEMKOVÁ, K., HAVLÍČEK, M., CHUMANOVÁ, E., HOUŠKA, J., ROMPORTL, D. (2020): Vývoj krkonošské krajiny – od založení Krkonošského národního parku po současnost. Opera Corcontica 57: 65–76.

MIZERIENAE, G., ČERNÝ, K., ZÝKA, V., BAKONYI, J., NAGY, Z. A., OLIVA, J., REDONDO, M. A., CORCOBADO, T., MARTÍM-GARCÍA, J., PROSPERO, S. (2020): Patterns of Genetic Diversification in the Invasive Hybrid Plant Pathogen Phytophthora x alni anf Its Parental Species P. uniformis. Phytopathology 110(12): 1959–1969.

VOJTA, J., VOLAŘÍK, D., KOVÁŘ, P. (2020): Interaction between light availability and grazing enhances species richness and turnover of vascular plants in shrubby pastures in Romania. Community Ecology 21(1): 67–77.

ZÝKA, V., JANÍK, T., SKOKANOVÁ, H., DEMKOVÁ, K., BOROVEC, R., ROMPORTL, D., HOUŠKA, J. (2020): Monitoring krajiny: Detailní pohled na vývoj krajiny chráněné krajinné oblasti Český kras. Český kras 46: 53–60.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. (2020): Krušné hory – země zaslíbená aneb kloubnatka smrková ve svém ekologickém optimu. Lesnická práce 9: 34–37.

BRESTOVANSKÁ, T., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ZÝKA, V. (2020): Predikční mapy nekrózy jasanu jako užitečný podklad pro lesnický management. Lesnická práce 3: 32–34.

2019
JANÍK, T.
, ZÝKA, V., SKOKANOVÁ, H., BOROVEC, R., DEMKOVÁ, K., HAVLÍČEK, M., CHUMANOVÁ, E., HOUŠKA, J., ROMPORTL, D. (2019): Vývoj krajiny na území NP a CHKO Šumava od 50. let do současnosti. Silva Gabreta 25: 1-14.

CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2019): Predicting ash dieback severity and environmental suitability for the disease in forest stands. Scandinavian Journal of Forest Research 34(4): 254–266.

CHUMANOVÁ E., ČERNÝ K., HAVRDOVÁ L., HAŇÁČKOVÁ Z., STRNADOVÁ V., ZÝKA V. (2019): Významné nepůvodní invazní patogeny lesních dřevin ČR. Ochrana přírody 6: 34–38.

ZAPLETAL, T., ANDREAS, M., ADÁMEK, Z., ŠPAČEK, J., MIKL, L., MAREŠ, J. (2019) Endangered aquatic macrophytes in the diet of rudd (Scardinius erythrophthalmus). Folia Zoologica 68 (1): 

2018
HEURICH, M., SCHULTZE-NAUMBURG, J., PIACENZA, N., MAGG, N., ČERVENÝ, J., ENGLEDER, T., HERDTFELDER, M.,
SLADOVÁ, M., KRAMER-SCHADT, S. (2018): Illegal hunting as a major driver of the source-sink dynamics of a reintroduced lynx population in Central Europe. Biological Conservation 224: 355-365.

HULVA, P., ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B., WOZNICOVÁ, V., JINDŘICHOVÁ, M., BENEŠOVÁ, M., MYSLAJEK, R. W., NOWAK, S., SZEWCZYK M., NIEDZWIECKA, N., FIGURA, M., HÁJKOVÁ, A., SÁNDOR, A. D., ZÝKA, V., ROMPORTL, D., KUTAL, M., FINĎO, S., ANTAL, V. (2018): Wolves at the crossroad: Fission–fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. Divesity and Distributions, 24(2): 179–192. DOI: 10.1111/ddi.12676.

JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2018): Recent land cover change after the Kyrill windstorm in the Šumava NP. Applied Geography 97: 196-211.

KIPSON, M., ŠÁLEK M., LUČAN, R., UHRIN, M., MAXINOVÁ, E., BARTONIČKA, T., ANDREAS, M., KIPSON, K., PUSIC, A., RNJAK, D., NAĎO, L., HORÁČEK, I. (2018): Foraging habitat, home-range size and diet of a Mediterranean bat species, Savi’s pipistrelle. Acta Chiropterologica 20(2): 351-360. DOI: 10.3161/15081109ACC2018.20.2.007

ŠTYCH, P., PALUBA, D., LAŠTOVIČKA, J., OUTRATA, D., HLADKÝ, R. (2018): Hodnocení změn krajinného pokryvu bývalého vojenského újezdu Brdy pomocí dálkového průzkumu Země. Bohemia centralis, 34: 51–73.

2017
JANÍK, T.
, ROMPORTL, D. (2017): Complex comparison of Bavarian and Bohemian Forest National Parks from Geographical perspective: Is there more similarity or difference? Journal of Landscape Ecology 10(1): 5-21.

ROMPORTL, D., BLÁHOVÁ, A., ANDREAS, M., CHUMANOVÁ, E., ANDĚRA, M., ČERVENÝ, J. (2017): Current distribution and habitat preferences of red deer and Eurasian elk in the Czech Republic. European Journal of Environmental Sciences 7(1): 50–62.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ M., ZÝKA, V., HRABĚTOVÁ M., SVOBODOVÁ, I. (2016): Významný patogen javorů bradavkatka parazitická Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz v ČR. Rostlinolékař (6): 26–29.

JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2016): Comparative landscape typology of the Bohemian and Bavarian Forest National Parks. European Journal of Environmental Sciences 6(2): 114-118.

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. Journal of Maps 12(sup1): 280–284.

CHUMANOVÁ–VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, O., CUDLÍN, P. (2015): Spatial and temporal patterns of ground vegetation dominants in mountain spruce forests damaged by sulphur air pollution (Giant Mountains, Czech Republic). Boreal Environment Research 20(5): 620–636.

SVITAVSKÁ-SVOBODOVÁ, H., ANDREAS, M., KRYŠTUFEK V., BENEŠ, J., NOVÁK, J. (2015): The thousand-year history of the Slovak Karst inferred from pollen in bat guano inside the Domica Cave (Slovakia). Folia Geobotanica 50(1): 49-61. DOI 10.1007/s12224-015-9205-0

Aplikované výstupy (metodiky, mapy)

2021

BULÍŘ, P., ZÝKA, V. (2021): Oceňování majetkové škody na dřevinách způsobené bobrem evropským (Castor fiber L.). Metodika, VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 31 s. ISBN 978-80-87674-47-5.

 

ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., BRESTOVANSKÁ, T., ZÝKA, V. (2021): Invazní patogeny dřevin v životním prostředí – determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy. Certifikovaná metodika, VÚKOZ, v. v. i. Certifikováno Ministerstvem životního prostředí ČR osvědčením č. MZP/2021/620/2105. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 56 s. ISBN 978-80-87674-46-8.

 

 

ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., STRNADOVÁ, V., ZÝKA, V., BRESTOVANSKÁ, T. (2021): Predikce změn ve složení a struktuře břehových porostů vodních toků vyvolaných činností bobra v dosud neobsazených tocích povodí Berounky. Mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 36 s. ISBN 978-80-87674-49-9.

 

CHUMANOVÁ E., ČERNÝ K., BRESTOVANSKÁ T., HAŇÁČKOVÁ Z., HAVRDOVÁ L., ZÝKA V. (2021): Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy v ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice. 103 s. ISBN 978-80-87674-45-1.

 

JANÍK, T., ROMPORTL., D. (2021): Mapa potenciálu rozvoje a priorit územní ochrany přírody a krajiny. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

 

 

OKÁNIKOVÁ, Z., ROMPORTL, D., KLUCHOVÁ, A., HLAVÁČ, V., STRNAD, M., VLKOVÁ, K., JANÁK, M., KADLEČÍK, J., PAPP, C. R. (2021): Methodology for Identification of Ecological Corridors in the Carpathian Countries by Using Large Carnivores as Umbrella Species. Danube Transnational Programme ConnectGREEN Project “Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin”. State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Banská Bystrica, 82 p.

 

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., CHUMANOVÁ, E., JANÍK, T., LACHOVÁ, B., TICHOPÁDOVÁ, E., VOJTA, J., ZÝKA, V. (2021): BIODIVERZITA – mapa druhové a habitatové diverzity. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

 

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., CHUMANOVÁ, E., JANÍK, T., LACHOVÁ, B., TICHOPÁDOVÁ, E., VOJTA, J., ZÝKA, V. (2021): Metodika komplexního hodnocení druhové a habitatové diverzity v krajině ČR. Certifikováno Ministerstvem životního prostředí ČR osvědčením č. MZP/2021/630/2908. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 42 s.

 

VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., ZÝKA, V., ŠEDIVÁ, J. (2021): Metodika managementu zdrojových lokalit stenoendemických druhů, jeřábu džbánského (Sorbus gemella) a jeřábu opominutého (Sorbus omissa), umožňující jejich ochranu. Certifikovaná metodika VÚKOZ. Výstup projektu TAČR-TA03030037. ISBN 978-80-87674-43-7.

 

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., VAIT., J., VOREL, A., ANDREAS, M., BARTÁK, V., STRNADOVÁ, V., BRESTOVANSKÁ, T., BULÍŘ, P. (2021): Péče o břehové porosty v prostředí s přítomností bobra evropského. Certifikovaná metodika, VÚKOZ, v. v. i. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 9. 12. 2021 osvědčením č. MZE-69303/2021-16222/M232. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 69 s. ISBN 978-80-87674-48-2.

 

ZÝKA, V., ROMPORTL., D. (2021): Mapa antropogenní transformace přírodní sféry a potenciálních rizik. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

 

2020 

BARTÁK, V., VOREL, A., ZÝKA, V., VAIT, J., ANDREAS, M. (2020): Předpokládané šíření bobra evropského v závislosti na současném výskytu a úživnosti prostředí vybraných toků v povodí Berounky. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 15. 12. 2020 osvědčením č. 67714/2020-MZE-16222/MAPA695. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 44 s. ISBN: 978-80-87674-39-0.

ROMPORTL, D., OUTRATA, D., VÁVROVÁ K., KRÁLÍK, T. (2020): Prioritizace pěstování RRD z hlediska podpory krajinných funkcí. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J., OUTRATA, D., KRÁLÍK, T., KNÁPEK, J. (2020): Výnosy RRD pří pěstování na pozemcích s prioritou podpory krajinných funkcí. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.