Monografie

ZÝKA, V. (2016): Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami: vývoj, současný stav a priority územní ochrany. Praha, Academia, 180 s. ISBN 978-80-200-2557-9.

Editované publikace

PETŘÍK, P., FANTA, J., JANÍK, T., STACHURA, J. eds. (2018): Jak se do lesa volá… Edice Strategie AV21 Akademie věd ČR.

Statě ve sborníku

JANÍK, T., ZÝKA, V., DEMKOVÁ, K., BOROVEC, R., ROMPORTL, D. (2020): Landscape monitoring: urbanization and recreation in protected areas. In FIALOVÁ, J. (ed.): Where to draw the line? Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand? Conference proceedings, 267–272.

Odborné články

JANÍK, T. (2020): Bavarian Forest and Šumava National Parks: on the way to transboundary wildlife management and conservation? Silva Gabreta 26: 51–63.

JANÍK, T., ZÝKA, V., SKOKANOVÁ, H., BOROVEC, R., DEMKOVÁ, K., HAVLÍČEK, M., CHUMANOVÁ, E., HOUŠKA, J., ROMPORTL, D. (2020): Vývoj krkonošské krajiny – od založení Krkonošského národního parku po současnost. Opera Corcontica 57: 65–76.

MIZERIENAE, G., ČERNÝ, K., ZÝKA, V., BAKONYI, J., NAGY, Z. A., OLIVA, J., REDONDO, M. A., CORCOBADO, T., MARTÍM-GARCÍA, J., PROSPERO, S. (2020): Patterns of Genetic Diversification in the Invasive Hybrid Plant Pathogen Phytophthora x alni anf Its Parental Species P. uniformis. Phytopathology 110(12): 1959–1969.

VOJTA, J., VOLAŘÍK, D., KOVÁŘ, P. (2020): Interaction between light availability and grazing enhances species richness and turnover of vascular plants in shrubby pastures in Romania. Community Ecology 21(1): 67–77.

ZÝKA, V., JANÍK, T., SKOKANOVÁ, H., DEMKOVÁ, K., BOROVEC, R., ROMPORTL, D., HOUŠKA, J. (2020): Monitoring krajiny: Detailní pohled na vývoj krajiny chráněné krajinné oblasti Český kras. Český kras 46: 53–60.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. (2020): Krušné hory – země zaslíbená aneb kloubnatka smrková ve svém ekologickém optimu. Lesnická práce 9: 34–37.

BRESTOVANSKÁ, T., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ZÝKA, V. (2020): Predikční mapy nekrózy jasanu jako užitečný podklad pro lesnický management. Lesnická práce 3: 32–34.

JANÍK, T., ZÝKA, V., SKOKANOVÁ, H., BOROVEC, R., DEMKOVÁ, K., HAVLÍČEK, M., CHUMANOVÁ, E., HOUŠKA, J., ROMPORTL, D. (2019): Vývoj krajiny na území NP a CHKO Šumava od 50. let do současnosti. Silva Gabreta 25: 1-14.

CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2019): Predicting ash dieback severity and environmental suitability for the disease in forest stands. Scandinavian Journal of Forest Research 34(4): 254–266.

CHUMANOVÁ E., ČERNÝ K., HAVRDOVÁ L., HAŇÁČKOVÁ Z., STRNADOVÁ V., ZÝKA V. (2019): Významné nepůvodní invazní patogeny lesních dřevin ČR. Ochrana přírody 6: 34–38.

ZAPLETAL, T., ANDREAS, M., ADÁMEK, Z., ŠPAČEK, J., MIKL, L., MAREŠ, J. (2019) Endangered aquatic macrophytes in the diet of rudd (Scardinius erythrophthalmus). Folia Zoologica 68 (1): 1-8. DOI: 10.25225/fozo.066.2019

HEURICH, M., SCHULTZE-NAUMBURG, J., PIACENZA, N., MAGG, N., ČERVENÝ, J., ENGLEDER, T., HERDTFELDER, M., SLADOVÁ, M., KRAMER-SCHADT, S. (2018): Illegal hunting as a major driver of the source-sink dynamics of a reintroduced lynx population in Central Europe. Biological Conservation 224: 355-365.

HULVA, P., ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B., WOZNICOVÁ, V., JINDŘICHOVÁ, M., BENEŠOVÁ, M., MYSLAJEK, R. W., NOWAK, S., SZEWCZYK M., NIEDZWIECKA, N., FIGURA, M., HÁJKOVÁ, A., SÁNDOR, A. D., ZÝKA, V., ROMPORTL, D., KUTAL, M., FINĎO, S., ANTAL, V. (2018): Wolves at the crossroad: Fission–fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. Divesity and Distributions, 24(2): 179–192. DOI: 10.1111/ddi.12676.

JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2018): Recent land cover change after the Kyrill windstorm in the Šumava NP. Applied Geography 97: 196-211.

KIPSON, M., ŠÁLEK M., LUČAN, R., UHRIN, M., MAXINOVÁ, E., BARTONIČKA, T., ANDREAS, M., KIPSON, K., PUSIC, A., RNJAK, D., NAĎO, L., HORÁČEK, I. (2018): Foraging habitat, home-range size and diet of a Mediterranean bat species, Savi’s pipistrelle. Acta Chiropterologica 20(2): 351-360. DOI: 10.3161/15081109ACC2018.20.2.007

ŠTYCH, P., PALUBA, D., LAŠTOVIČKA, J., OUTRATA, D., HLADKÝ, R. (2018): Hodnocení změn krajinného pokryvu bývalého vojenského újezdu Brdy pomocí dálkového průzkumu Země. Bohemia centralis, 34: 51–73.

JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2017): Complex comparison of Bavarian and Bohemian Forest National Parks from Geographical perspective: Is there more similarity or difference? Journal of Landscape Ecology 10(1): 5-21.

ROMPORTL, D., BLÁHOVÁ, A., ANDREAS, M., CHUMANOVÁ, E., ANDĚRA, M., ČERVENÝ, J. (2017): Current distribution and habitat preferences of red deer and Eurasian elk in the Czech Republic. European Journal of Environmental Sciences 7(1): 50–62.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ M., ZÝKA, V., HRABĚTOVÁ M., SVOBODOVÁ, I. (2016): Významný patogen javorů bradavkatka parazitická Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz v ČR. Rostlinolékař (6): 26–29.

JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2016): Comparative landscape typology of the Bohemian and Bavarian Forest National Parks. European Journal of Environmental Sciences 6(2): 114-118.

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. Journal of Maps 12(sup1): 280–284.

CHUMANOVÁ–VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, O., CUDLÍN, P. (2015): Spatial and temporal patterns of ground vegetation dominants in mountain spruce forests damaged by sulphur air pollution (Giant Mountains, Czech Republic). Boreal Environment Research 20(5): 620–636.

SVITAVSKÁ-SVOBODOVÁ, H., ANDREAS, M., KRYŠTUFEK V., BENEŠ, J., NOVÁK, J. (2015): The thousand-year history of the Slovak Karst inferred from pollen in bat guano inside the Domica Cave (Slovakia). Folia Geobotanica 50(1): 49-61. DOI 10.1007/s12224-015-9205-0

Aplikované výstupy (metodiky, mapy)

BARTÁK, V., VOREL, A., ZÝKA, V., VAIT, J., ANDREAS, M. (2020): Předpokládané šíření bobra evropského v závislosti na současném výskytu a úživnosti prostředí vybraných toků v povodí Berounky. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 15. 12. 2020 osvědčením č. 67714/2020-MZE-16222/MAPA695. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 44 s. ISBN: 978-80-87674-39-0.

ROMPORTL, D., OUTRATA, D., VÁVROVÁ K., KRÁLÍK, T. (2020): Prioritizace pěstování RRD z hlediska podpory krajinných funkcí. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J., OUTRATA, D., KRÁLÍK, T., KNÁPEK, J. (2020): Výnosy RRD pří pěstování na pozemcích s prioritou podpory krajinných funkcí. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.