BULÍŘ, P., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., BRESTOVANSKÁ, T., ZÝKA, V. (2019): Jak oceňovat škodu na dřevinách způsobenou bobrem evropským? Ochrana přírody (in prep.)

ČERNÝ K., HAVRDOVÁ L. (2018): Management okrasných výsadeb jasanu s výskytem Hymenoscyphus fraxineus / Management of ornamental ash plantations with presence of Hymenoscyphus fraxineus. – In: Barta M, Ondrušková E. [eds.], Dreviny vo verejnej zeleni 2018. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 7. 6. 2018, Nitra, Slovenská republika, p. 42–48. ISBN 978-80-89408-30-6.

CHUMANOVÁ E., ROMPORTL D., HAVRDOVÁ L., ZAHRADNÍK D., PEŠKOVÁ V., ČERNÝ K. (2019): Predicting ash dieback severity and environmental suitability for the disease in forest stands, Scandinavian Journal of Forest Research. DOI: 10.1080/02827581.2019.1584638.

Atlas fragmentace a konektivity terestrických ekosystémů v České republice. 1. vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 2017. ISBN 978-80-88076-50-6