CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2019): Predicting ash dieback severity and environmental suitability for the disease in forest stands. – Scandinavian Journal of Forest Research 34/4: 254–266.

ZAPLETAL, T., ANDREAS, M., ADÁMEK, Z., ŠPAČEK, J., MIKL, L., MAREŠ, J. (2019) Endangered aquatic macrophytes in the diet of rudd (Scardinius erythrophthalmus). Folia Zoologica 68 (1): 1-8. DOI: 10.25225/fozo.066.2019

HEURICH, M., SCHULTZE-NAUMBURG, J., PIACENZA, N., MAGG, N., ČERVENÝ, J., ENGLEDER, T., HERDTFELDER, M., SLADOVÁ, M., KRAMER-SCHADT, S. (2018): Illegal hunting as a major driver of the source-sink dynamics of a reintroduced lynx population in Central Europe. Biological Conservation 224, 355-365.

HULVA, P., ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B., WOZNICOVÁ, V., JINDŘICHOVÁ, M., BENEŠOVÁ, M., MYSLAJEK, R. W., NOWAK, S., SZEWCZYK M., NIEDZWIECKA, N., FIGURA, M., HÁJKOVÁ, A., SÁNDOR, A. D., ZÝKA, V., ROMPORTL, D., KUTAL, M., FINĎO, S., ANTAL, V. (2018): Wolves at the crossroad: Fission–fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. Divesity and Distributions, 2018, 24, 2, p. 179–192. DOI: 10.1111/ddi.12676.

JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2018): Recent land cover change after the Kyrill windstorm in the Šumava NP. Applied Geography 97, 196-211.

KIPSON, M., ŠáÁLEK M., LUČAN, R., UHRIN, M., MAXINOVÁ, E., BARTONIČKA, T., ANDREAS, M., KIPSON, K., PUSIC, A., RNJAK, D., NAĎO, L., HORÁČEK, I. (2018) Foraging habitat, home-range size and diet of a Mediterranean bat species, Savi’s pipistrelle. Acta Chiropterologica 20(2): 351-360. DOI: 10.3161/15081109ACC2018.20.2.007

PETŘÍK, P., FANTA, J., JANÍK, T., STACHURA, J. eds. (2018): Jak se do lesa volá… Edice Strategie AV21 Akademie věd ČR.

ŠTYCH, P., PALUBA, D., LAŠTOVIČKA, J., OUTRATA, D., HLADKÝ, R. (2018): Hodnocení změn krajinného pokryvu bývalého vojenského újezdu Brdy pomocí dálkového průzkumu Země. Bohemia centralis, 34, 51–73.

JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2017): Complex comparison of Bavarian and Bohemian Forest National Parks from Geographical perspective: Is there more similarity or difference? Journal of Landscape Ecology vol. 10, No. 1, 5-21.

ROMPORTL, D., BLÁHOVÁ, A., ANDREAS, M., CHUMANOVÁ, E., ANDĚRA, M., ČERVENÝ, J. (2017): Current distribution and habitat preferences of red deer and Eurasian elk in the Czech Republic. – European Journal of Environmental Sciences 7/1: 50–62.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ M., ZÝKA, V., HRABĚTOVÁ M., SVOBODOVÁ, I. (2016): Významný patogen javorů bradavkatka parazitická Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz v ČR. Rostlinolékař 2016 (6): 26–29.

JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2016): Comparative landscape typology of the Bohemian and Bavarian Forest National Parks. European Journal of Environmental Sciences vol. 6, No. 2, 114-118.

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. – Journal of Maps 12/sup1: 280–284.

ZÝKA, V. (2016): Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami: vývoj, současný stav a priority územní ochrany. Praha, Academia, 180 s. ISBN 978-80-200-2557-9.

CHUMANOVÁ–VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, O., CUDLÍN, P. (2015): Spatial and temporal patterns of ground vegetation dominants in mountain spruce forests damaged by sulphur air pollution (Giant Mountains, Czech Republic). – Boreal Environment Research 20/5: 620–636.

SVITAVSKÁ-SVOBODOVÁ, H., ANDREAS, M., KRYŠTUFEK V., BENEŠ, J., NOVÁK, J. (2015): The thousand-year history of the Slovak Karst inferred from pollen in bat guano inside the Domica Cave (Slovakia). Folia Geobotanica 50 (1): 49-61. DOI 10.1007/s12224-015-9205-0