Ochrana – prioritizace – antropogenní transformace

O veřejné zakázce: Projekt Ochrana – prioritizace – antropogenní transformace (OPAT) probíhající mezi lety 2023 a 2027 bude mít za cíl vyhodnocení potenciálu a priorit územní ochrany přírody na úrovni celé České republiky s bližším zaměřením na VZCHÚ. Výstupy tak pomohou najít místa vhodná pro možné doplnění a úpravy soustavy VZCHÚ a také mohou sloužit jako podklad pro vymezení zón ochrany v rámci VZCHÚ. Projekt dále navazuje na již pořízená data v rámci předcházejícího projektu MonK a analýzy krajinného pokryvu, antropogenních struktur a fragmentace krajiny za všechna VZCHÚ a zaměří se na okolí VZCHÚ, pro které vytvoří daná data a dále bude srovnávat výsledky se samotným územím VZCHÚ. Také prověří konektivitu mezi chráněnou a nechráněnou částí krajiny a s ohledem na významné infrastrukturní záměry. Dále se zaměří na použití dat intenzity využití cest a silnic pro výpočet míry fragmentace a také na hodnocení biodiverzity v závislosti na struktuře krajiny.

Webové stránky projektu:   www.monitoringkrajiny.cz

Vedoucí řešitelského týmu: Mgr. et Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Řešitelský tým:
RNDr. Michal Andreas, Ph.D.; Mgr. Roman Borovec; Mgr. Katarína Demková, Ph.D., Ing. Jiří Dostálek, CSc.; Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.; Ing. Jakub Houška, Ph.D; Ing. Anna Lichová; Mgr. Barbora Mrkvová; RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.; Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.; RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.; Ing. Tomáš Veith, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.; Bc. Alois Vokoun; Ing. Mgr. Vladimír Zýka

Poskytovatel podpory: Zadavatelem veřejné zakázky je Ministerstvo životního prostředí, 2023-2027.