Michaela Loquenzová (Sladová)

Míša vystudovala obor Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK. V rámci magisterského studia absolvovala půlroční studijní pobyt na Karls Universität Tübingen. Po skončení vysokoškolského studia pracovala jako projektový manažer na Agentuře ochrany přírody a krajiny. Během studia a dále pak profesně se zaměřuje na fragmentaci krajiny a její průchodnost pro živočichy. Hlavním těžištěm výzkumu jsou velké šelmy, zejména pak rys ostrovid v kontextu střední Evropy. Prioritním zájmem však zůstává studium habitatových nároků rysa ostrovida v širší oblasti Šumavy na přeshraniční úrovni. Z tohoto důvodu Míša absolvovala roční vědecký pobyt v Národním parku Bavorský les. V současné době pracuje nejen na VÚKOZ v Oddělení biologických rizik, kde se zabývá habitatovými preferencemi živočichů, ale také se podílí na monitoringu naší největší kočkovité šelmy v rámci projektu 3LYNX pro Národní park Šumava. Poslední výzkumnou stáží byla návštěva Biogeography Lab na Humboldt Universität zu Berlin.